Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen - EduPal

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen asiantuntijat, sidosryhmät sekä opiskelijat yhdistävät voimansa ja uudistavat palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta.

Yhteystiedot

Kysy lisää hankkeen toiminnasta.

Ota yhteyttä

Lue lisää facebookista

Lue hankkeen ajankohtaisista uutisista facebookissa.

Lue lisää...

Lue lisää blogistamme

EduPal- hankkeen kuulumisia

Keväisenä iltapäivänä maaliskuun viimeisenä arkipäivänä saimme viestin, että EduPal- hanke on saanut rahoituksen. Heti huhtikuun alusta aloitimme hankkeen toteutuksen. Kevät sujui toimintasuunnitelman teossa, yhteistyösopimusten laatimisessa ja hankkeen toimijoiden organisoitumisessa. Syksyllä olemme päässeet käynnistämään hankkeen toiminnot ja etenkin esiselvitykset toden teolle.

Hankkeeseemme on mukana paljon vahvaa osaamista. Mukana on hoitotyön lehtoreita, yliopettajia ja tutkijoita lähes 40 sekä palliatiivisen lääketieteen opettajia ja osaajia. On hienoa olla mukana päämäärätietoisten ja motivoituneiden osaajien kanssa kehittämässä valtakunnallisesti palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta. Lisäksi on hienoa että meillä on vahva sidosryhmä, jossa on kymmeniä terveydenhuollon organisaatioita, potilasjärjestöjä, liittoja ja kirkkohallitus.

Hankkeemme on osa suurempaa valtakunnallisten koulutuksen kärkihankkeiden kokonaisuutta. Kehitämme yhdessä muiden hankkeiden kanssa tulevaisuuden korkeakoulua. Yhteistyön suunnittelussa olemmekin jo edenneet erityisesti sosiaali- ja terveysalan hankkeiden yhteistyön kehittämisessä hyvin. Kevään ja syksyn aikana EduPal- hanketta on esitelty seminaareissa ja tapahtumissa.  Hankeemme on myös saanut kansainvälistä huomiota ja kasainvälistä yhteistyötä on kevään aikana rakennettu. EduPal- hanke on mukana Euroopan laajuisessa palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen kehittämistyössä.

Paljon on tehty, verkostoja rakennettu ja hanke on käynnistetty. Syyskuussa olemme käynnistäneet hankkeen esiselvitykset. STM (2017) suosituksessa Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä yhtenä toimenpiteenä tulisi olla opetuksen nykytilan tarkastelu. Tämä tarkastelu on käynnistetty, kaikkien suomen ammattikorkeakoulujen sairaanhoitajien opetussuunnitelmat ja lääketieteen opetussuunnitelmat on arvioitu ja opettajia on haastateltu. Lisäksi opiskelijoiden näkemyksiä ja toiveita opetuksesta ja palliatiivisen hoidon osaamisesta on kartoitettu kansallisella kyselyllä.

Työelämän asiantuntijoiden näkemyksiä koulutustarpeista nyt ja tulevaisuudessa kartoitetaan parhaillaan eri puolilla Suomea toteutettavien työpajojen (20) ja sähköisten kyselyiden avulla. STM (2017) suosituksessa Palliatiivisen hoidon järjestämisestä, yhtenä toimenpiteenä on suosituksen laatiminen palliatiivisen hoidon opetusohjelmasta perusopetuksen sekä jatko- ja erikoistumiskoulutuksen osalta. Tämä työ aloitetaan EduPal- hankkeessa heti marraskuussa, kun esiselvitysten aineistot saadaan kerättyä. Palliatiivisen hoitotyö valtakunnalliset erikoistumisopinnot ovat suunnittelun alla. Toivon mukaan saamme rekisteröityä opintokokonaisuuden jo vuoden 2018 aikana.

Yhdessä hyvä tulee. Esiselvitysten avulla saamme ensimmäiset eväät parhaan mahdollisen valtakunnallisen koulutuksen kehittämiselle.

Syksyiset terveiset:
Projektipäällikkö Minna Hökkä ja Projektikoordinaattori Juho Lehto

Ajankohtaista

EduPal-hankkeen viittomakielinen esittely (Video)

Tutustu

Saattohoito on Suomessa sattumanvaraista (Artikkeli Yle)

Lue Lisää

Palliatiivisen koulutuksen kehittämisellä kiire (Artikkeli Lääkärilehti):

Lue Lisää

 

Master’s tason palliatiivisen hoidon asiantuntijoita tarvitaan (Blogi):

Lue lisää 

 

Saattohoitoa opetettava terveydenhuollon ammattilaisille jo peruskoulutuksen aikana (Turun sanomat):

Lue lisää

 

EduPal-hankkeen matka hankesuunnitelmasta kohti toimintaa alkoi Sanni Grahn-Laasosen työpöydältä.

Lue lisää…