Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

EduPal hankkeessa kehitetään palliatiivisen hoidon koulutusta kliinisen hoitotyön uramallin mukaisesti ammattikorkeakoulututkinnosta edeten erikoistumiskoulutukseen ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Kliininen asiantuntija (YAMK) – palliatiivisen hoidon asiantuntijuus

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan osaamista, edistää potilaan hoidon ja hoitotyön kehittämistä sekä välillisesti koko henkilöstön asiantuntemusta palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa. Palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntija koulutus perustuu aikaisemmalle ammattikorkeakoulussa suoritetulle terveys- ja sosiaalialan tutkinnolle tai muulle soveltuvalle korkeakoulussa suoritetulle tutkinnolle sekä kolmen vuoden alaa vastaavalle työelämäkokemukselle (muuttumassa vuonna 2020).

Osaamisen kehittyminen

Tutkinto antaa valmiudet toimia erityisesti palliatiivisen hoidon vaativuustasolla B ja C sekä toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erilaisissa toimintaympäristöissä kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Koulutuksessa tapahtuva osaamisen syventäminen ei rajoitu palliatiivisen hoidon erikoisyksiköissä tapahtuvaan potilaan hoitoon ja sen kehittämiseen, vaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreille.

Opintojen pilotti 2019

EduPal hankeessa toteutetaan palliatiivisen hoitotyön kliinisen asiantuntijan koulutuksen syventävien opintojen pilotti. Pilotin suunnittelu ja toteutus tapahtuu seitsemän ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston hoitotieteen koulutuksen toimijoiden yhteistyönä.

Pilottikoulutus käynnistyi viidessä ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen valtakunnallinen Kick-off seminaari oli 3.9 Turussa. Seminaari on tallennettu: tervetuloa kuuntelemaan

Lue lisää:

Esite YAMK

EduPal 2/2019 blogiteksti YAMK