Perustietoa hankkeesta

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen- Edupal

Edupal hanke on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke. Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet ovat korkeakoulujen yhteishankkeita joilla tavoitellaan valtakunnallista vaikutusta.

 

EduPal hankkeen tavoitteet ovat:

1) selvittää palliatiivisen hoidon opetuksen nykytila hoitotyön ja lääketieteen koulutuksissa,

2) laatia moniammatillisesti työelämän asiantuntijoiden kanssa hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaukset palliatiivisen hoidon perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C),

3) laatia valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoidon opetusohjelmista hoitotyön ja lääketieteen perusopetuksiin sekä

4) luoda yhtenäiset valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen erikoistumiskoulutuksiin,

5) kehittää moniammatillista koulutusta, TKI-toimintaa ja korkeakouluopettajien palliatiivisen hoidon osaamista.

 

Edupal hankkeessa päätoteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun, sairaan- ja terveydenhoidon osaamisala. Osatoteuttajina on 14 ammattikorkeakoulua ja viisi yliopistoa.  Hankkeen toteutusaika on 1.2.2018–30.9.2020.

EduPal hankkeen viittomakielinen esittelyvideo

Hankkeen toteuttajat:

Ammattikorkeakoulut:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
Metropolia Ammattikorkeakoulu, sh AMK ja YAMK koulutus
Turun ammattikorkeakoulu, sh AMK ja YAMK koulutus
Laurea-ammattikorkeakoulu, sh AMK koulutus
Tampereen ammattikorkeakoulu, sh AMK koulutus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu, diakonissa AMK, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
Centria-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus
Karelia-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus
Yrkeshögskolan Novia, sairaanhoitaja AMK koulutus
Lapin ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus
Savonia-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
Vaasan ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus
Oulun ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
Saimaan ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus

Yliopistot:
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, lääketieteen koulutusohjelma
Tampereen yliopisto, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, lääketieteen koulutusohjelma
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, lääketieteen koulutusohjelma ja hoitotieteen koulutusohjelma
Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, lääketieteen koulutusohjelma
Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, lääketieteen koulutusohjelma