Perustietoa hankkeesta

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen- EduPal

EduPal hanke on Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke. Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet ovat korkeakoulujen yhteishankkeita joilla tavoitellaan valtakunnallista vaikutusta.

EduPal hankkeen tavoitteet ovat:

1) selvittää palliatiivisen hoidon opetuksen nykytila hoitotyön ja lääketieteen koulutuksissa,

2) laatia moniammatillisesti työelämän asiantuntijoiden kanssa hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaukset palliatiivisen hoidon perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C),

3) laatia valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoidon opetusohjelmista hoitotyön ja lääketieteen perusopetuksiin sekä

4) luoda yhtenäiset valtakunnalliset suositukset palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen erikoistumiskoulutuksiin,

5) kehittää moniammatillista koulutusta, TKI-toimintaa ja korkeakouluopettajien palliatiivisen hoidon osaamista.

 

EduPal hankkeen esittelyvideot

EduPal – mitä on palliatiivinen hoito? (YouTube)  Svenska In English

EduPal – mikä on EduPal hanke? (YouTube) Svenska / In English

EduPal – hanke varmistamassa palliatiivista osaamista (YouTube) Svenska / In English

EduPal – viittomakielinen esittelyvideo (YouTube) (viittomakielisen esittelyn suomennos).

 

Hankkeen toteuttajat

EduPal hankkeessa päätoteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun, sairaan- ja terveydenhoidon osaamisala. Osatoteuttajina on 14 ammattikorkeakoulua ja viisi yliopistoa.  Hankkeen toteutusaika on 1.2.2018–30.6.2021.

Ammattikorkeakoulut:
Kajaanin ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
Metropolia Ammattikorkeakoulu, sh AMK ja YAMK koulutus
Turun ammattikorkeakoulu, sh AMK ja YAMK koulutus
Laurea-ammattikorkeakoulu, sh AMK koulutus
Tampereen ammattikorkeakoulu, sh AMK koulutus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
Diakonia-ammattikorkeakoulu, diakonissa AMK, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
Centria-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus
Karelia-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus
Yrkeshögskolan Novia, sairaanhoitaja AMK koulutus
Lapin ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus
Savonia-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
Vaasan ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus
Oulun ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK ja YAMK koulutus
LAB-ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja AMK koulutus

Yliopistot:
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, lääketieteen koulutusohjelma
Tampereen yliopisto, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, lääketieteen koulutusohjelma
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, lääketieteen koulutusohjelma ja hoitotieteen koulutusohjelma
Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, lääketieteen koulutusohjelma
Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Lääketieteen laitos, lääketieteen koulutusohjelma

Hankkeen ohjausryhmä

Jaana Kemppainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu (varajäsen Mikko Keränen)
Henna Myller, Karelia ammattikorkeakoulu (varajäsen Pirjo Vesa)
Tapio Visakorpi, Tampereen yliopisto (varajäsen Juhani Jääskeläinen)
Anne Remes, Oulun yliopisto (varajäsen Petri Kulmala)
Helvi Kyngäs Oulun yliopisto, Hoitotiede
Kati Myllymäki, Lääkäriliitto (varajäsen Hannu Halinen)
Liisa Karhe, Sairaanhoitajaliitto (varajäsen Anna Suutarla)
Mervi Lehtinen, Superliitto (varajäsen Soili Nevala)
Virpi Sipola, Kirkkohallitus (varajäsen Sirkku Tukiainen)
Sirkka Viitanen, Oulun kaupunginsairaala
Kaisa Halinen, Palliatiivisen lääketieteen yhdistys
Riikka Koivisto, Palliatiivisen hoidon yhdistys

Hankkeen sidosryhmät