Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on perustutkinnon jälkeinen jatkokoulutus, joka syventää osaamista, jota tarvitaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana perus- ja A-tasoilla sekä asiantuntijana B- ja C-tasoilla. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opetussuunnitelma palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutukseen

Hankkeen yhtenä tehtävänä on ollut laatia palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaa on työstänyt erikoistumiskoulutuksen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita ammattikorkeakouluista ja lääketieteen tiedekunnista.

Erikoistumiskoulutuksen alkaminen

Erikoistumiskoulutus toteutuu 2020 – 2021 18:ssa ammattikorkeakoulussa ympäri Suomen hankkeessa laaditun yhtenäisen opetussuunnitelman pohjalta.Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Lue lisää:

Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus 2020-2021 esite

EduPal 3/2019 blogiteksti ERKO