Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on perustutkinnon jälkeinen jatkokoulutus, joka syventää osaamista, jota tarvitaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana perus- ja A-tasoilla sekä asiantuntijana B- ja C-tasoilla. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opetussuunnitelma palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutukseen

Hankkeen yhtenä tehtävänä on ollut laatia palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma. Hankkeen aikana saatiin aikaan ammattikorkeakoulujen sopimus erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä 1.12.2018. EduPal- hanke on työstänyt erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa moniammatillinessa työryhmässä, johon kuuluu asiantuntijoita ammattikorkeakouluista ja lääketieteen tiedekunnista.

Erikoistumiskoulutuksen alkaminen

Erikoistumiskoulutuksen valtakunnallinen verkosto toteuttaa  seuraavat erikoistumiskoulutukset syksyllä 2021 eri puolella Suomea. Koulutus toteutetaan hankkeessa laaditun yhtenäisen opetussuunnitelman pohjalta, yhteistyössä työelämän kanssa.

Erikoistumiskoulutus käynnistyy seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

Laurea Ammattikorkeakoulu Tikkurila 
Yhteyshenkilö: Sanna Soini, sanna.soini@laurea.fi, 046-9234892, Annikki Päällysaho annikki.paallysaho@laurea.fi , 0405093736

Hakulomake ja lisätietoja: linkki

 

Oulun Ammattikorkeakoulu, OAMK

Yhteyshenkilöt: Pia Mäenpää, pia.maenpaa@oamk.fi, 040-141 5725, Mari Vihelä, mari.vihela@oamk.fi, 040-630 9132

Hakulomake ja lisätietoja: linkki

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK

Yhteyshenkilöt: Katri Hemminki, Katri.hemminki@seamk.fi, 040-8303991, Niina Keskinen, Niina.keskinen@seamk.fi, 040 -8300303

Hakulinkki ja lisätietoja: Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus 30 op, 2021-2022 | SeAMK

 

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK

Yhteyshenkilöt: Sirkka Lehtinen, Sirkka.lehtinen@hamk.fi, 050- 5745553, Paula Vikberg-Aaltonen, Paula.vikberg-aaltonen@hamk.fi ,040 481 9428

Hakulinkki ja lisätietoja: https://www.hamk.fi/erikoistumiskoulutus/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija/

 

Yrkeshögskolan Novia

Kontaktperson: Lena Sanden-Eriksson, lena.sandén-eriksson@novia.fi, 044-7805342, Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi, 050 -4784679

Mer info: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppnayh-kurser/002052-sakkunnig-inom-palliativ-vard-30-sp

 

Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK)

Yhteyshenkilöt: Tarja Pykäläinen, tarja.pykalainen@lapinamk.fi, 040 0219656, Hanna Lähde, hanna.lahde@lapinamk.fi, 044 4780229, Christa Haataja, christa.haataja@lapinamk.fi

Hakulinkki ja lisätietoja: Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus, 30op – Lapin AMK

 

 

Lue lisää:

EduPal 3/2019 blogiteksti ERKO