Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on perustutkinnon jälkeinen jatkokoulutus, joka syventää osaamista, jota tarvitaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana perus- ja A-tasoilla sekä asiantuntijana B- ja C-tasoilla. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opetussuunnitelma palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutukseen

Hankkeen yhtenä tehtävänä on ollut laatia palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma. Hankkeen aikana saatiin aikaan ammattikorkeakoulujen sopimus erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä 1.12.2018. EduPal- hanke on työstänyt erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa moniammatillinessa työryhmässä, johon kuuluu asiantuntijoita ammattikorkeakouluista ja lääketieteen tiedekunnista.

Erikoistumiskoulutuksen alkaminen

Erikoistumiskoulutuksen valtakunnallinen verkosto toteuttaa  seuraavat keväällä 2021 alkavat erikoistumiskoulutukset kuudessa ammattikorkeakoulussa eri puolella Suomea. Koulutus toteutetaan hankkeessa laaditun yhtenäisen opetussuunnitelman pohjalta, yhteistyössä työelämän kanssa.

Erikoistumiskoulutus käynnistyy seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

LAB ammattikorkeakoulu, Lahden kampus ja Lappeenrannan kampus
Opintojen toteutusaika: 30.3.2021–17.5.2022
Hakuaika: 1.11.2020 – 30.1.2021
Valituille ilmoitetaan 26.2.2021 mennessä
Hakulomake ja lisätietoja: https://www.lab.fi/fi/koulutus/erikoistumiskoulutus

Laurea AMK, Tikkurila
Opintojen toteutusaika: 30.3.2021-17.5.2022
Hakuaika: 1.11.2020–31.01.2021
Valituille ilmoitetaan 28.2.2021 mennessä
Hakulomake ja lisätietoja: https://www.laurea.fi/koulutus/taydennyskoulutukset/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija/

SAMK
Opintojen toteutusaika: 30.3.2021-17.5.2022
Hakuaika: 1.11.2020–31.1.2021.
Valituille ilmoitetaan 5.2.2021 mennessä
Hakulomake ja lisätietoja: https://www.samk.fi/opiskelu/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija-erikoistumiskoulutus/

Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojen toteutusaika: 30.3.2021-17.5.2022
Hakuaika: 1.9.2020 – 30.1.2021
Valituille ilmoitetaan 28.2.2021 mennessä
Hakulomake ja lisätietoja: https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/erikoistumiskoulutukset/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija

XAMK, Kouvolan kampus
Opintojen toteutusaika: 30.3.2021-17.5.2022
Hakuaika: 1.11.2020-30.1.2021
Valituille ilmoitetaan 13.3.2021 mennessä
Hakulomake ja lisätietoja: https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija-erikoistumiskoulutus-30-op/

Lue lisää:

EduPal 3/2019 blogiteksti ERKO