Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on perustutkinnon jälkeinen jatkokoulutus, joka syventää osaamista, jota tarvitaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana perus- ja A-tasoilla sekä asiantuntijana B- ja C-tasoilla. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opetussuunnitelma palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutukseen

Hankkeen yhtenä tehtävänä on ollut laatia palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma. Hankkeen aikana saatiin aikaan ammattikorkeakoulujen sopimus erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä 1.12.2018. EduPal- hanke on työstänyt erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa moniammatillinessa työryhmässä, johon kuuluu asiantuntijoita ammattikorkeakouluista ja lääketieteen tiedekunnista.

Erikoistumiskoulutuksen alkaminen

Erikoistumiskoulutuksen valtakunnallinen verkosto toteuttaa  seuraavat erikoistumiskoulutukset eri puolella Suomea. Koulutus toteutetaan hankkeessa laaditun yhtenäisen opetussuunnitelman pohjalta, yhteistyössä työelämän kanssa.

Katso esittely erikoistumiskouluuksesta: https://youtu.be/g6TEV1uL-gQ 

Haluatko kehittyä palliatiivisen hoidon asiantuntijaksi? Haku palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumisopintoihin (30 op) on nyt käynnissä. Seuraavien toteutusten haut käynnistyvät seuraavissa ammattikorkeakouluissa, Kajaanin ammattkorkeakoulu, Oulun ammattkorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Koulutus alkaa syksyllä 2022 ja jatkuu syksyyn 2023 asti. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Lue lisää esitteestä ja tarkemmista hakuajoista ammattikorkeakouluittain: Palliatiivisen hoido ERKO esite2

Lue lisää:

EduPal 3/2019 blogiteksti ERKO