Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus on perustutkinnon jälkeinen jatkokoulutus, joka syventää osaamista, jota tarvitaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana perus- ja A-tasoilla sekä asiantuntijana B- ja C-tasoilla. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Opetussuunnitelma palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutukseen

Hankkeen yhtenä tehtävänä on ollut laatia palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma. Hankkeen aikana saatiin aikaan ammattikorkeakoulujen sopimus erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä 1.12.2018. EduPal- hanke on työstänyt erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa moniammatillinessa työryhmässä, johon kuuluu asiantuntijoita ammattikorkeakouluista ja lääketieteen tiedekunnista.

Erikoistumiskoulutuksen alkaminen

Erikoistumiskoulutuksen valtakunnallinen verkosto toteuttaa  seuraavat syksyllä 2020 alkavat erikoistumiskoulutukset kolmessa ammattikorkeakoulussa eri puolella Suomea, hankkeessa laaditun yhtenäisen opetussuunnitelman pohjalta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Erikoistumiskoulutus käynnistyy seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

Diakonia ammattikorkeakoulu
Opintojen kesto 19.8.2020 – 31.5.2021
Hakuaika 16.3. – 30.5.2020
Valituille ilmoitetaan 10.6.2020 mennessä
Hakulomake ja lisätietoja: http://www.diak.fi/palliatiivinenhoito

Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojen kesto 26.8.2020- 25.5.2021
Hakuaika 16.3. – 30.5.2020
Valituille ilmoitetaan 10.6.2020 mennessä
Hakulomake ja lisätietoja: http://www.hamk.fi/hyostelp

Metropolia ammattikorkeakoulu
Opintojen kesto 9.11.2020 – 14.2.2022
Hakuaika 16.3. – 28.8.2020
Valituille ilmoitetaan 4.9.2020 mennessä
Hakulomake ja lisätietoja: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/erikoistumiskoulutukset/palliatiivisen-hoidon-asiantuntija

Lue lisää:

EduPal 3/2019 blogiteksti ERKO